En Yeni Dizi Magazin Haberleri

Yayında Olan Diziler

Tüm Günlük Diziler Burda

Siyah İnci Dizisi – Star Tv

Nurgül Yeşilçay’dan Rekor Ücret Talebi

Dizi Magazin 25 Haziran, 07:02'de eklendi

Nurgül Yeşilçay’dan dizi ücretine rekor talep
Son iki dizisi reyting kurbanı olan Nurgül Yeşilçay, değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Ünlü oyuncu yeni sezon için bölüm başı 140 bin liradan kapı açtı

Ün­lü oyun­cu Nur­gül Ye­şil­çay, son iki se­zon­dur ek­ran­da is­te­di­ği ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­mı­yor. ‘Aşk ve Ce­za­’ di­zi­sin­den son­ra rol al­dı­ğı bir­kaç ya­pım rey­ting kur­ba­nı ol­ma­sı­na rağ­men Ye­şil­çay bö­lüm ba­şı üc­re­ti­ni gi­de­rek art­ı­rı­yor.

ÖZCAN’DAN SONRA 100 BİN BARAJINI AŞTI

Bir sü­re di­zi­le­re ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­yan an­cak ge­len ca­zip tek­lif­ler kar­şı­sın­da ka­ra­rın­dan vaz­ge­çen ün­lü oyun­cu, ye­ni se­zon üc­re­tiy­le du­dak uçuk­lat­tı.Bölüm başına 140 bin lira talep eden Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak’taki rol arkadaşı Özcan Deniz’den sonra 100 bin barajını aşan ikinci oyuncu oldu. Özcan Deniz, Kasım 2014’te ekrana gelecek ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ adlı dizi için bölüm başına 150 bin liraya anlaştı.

FiLME KONSANTRE OLDU

Ye­ni se­zon için bir çok diziden teklif alan ün­lü oyun­cu­nun şu an­da dü­şün­dü­ğü tek ko­nu ise Er­den Kı­ra­l’­ın ye­ni fil­mi ‘Ge­ce­’… Film­de Mert Fı­rat ve Vil­dan Ata­se­ve­r’­le bir­lik­te rol ala­cak olan Ye­şil­çay, İz­mi­r’­de ya­pı­la­cak çe­kim­le­re kon­san­tre ol­du.Ün­lü oyun­cu di­zi tek­lif­le­ri­ni si­ne­ma fil­mi­nin çe­kim­le­ri bit­tik­ten son­ra de­ğer­len­di­re­cek.

GÜLDEN AVUÇ – BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sayfa da48 sorgu var. 1,195 saniyede yüklendi.